bunhere.com
Published on

[Google Foobar] Chương trình tuyển dụng bí mật của Google

[Google Foobar] Chương trình tuyển dụng bí mật của Google

Viblo: [Foobar] Chương trình tuyển dụng bí mật của Google](https://viblo.asia/p/foobar-chuong-trinh-tuyen-dung-bi-mat-cua-google-W13VMox7JY7)

Chương trình Google Foobar

Google Foobar là một chương trình bí mật mà Google dùng để tuyển dụng các nhà phát triển và lập trình viên từ khắp nơi trên thế giới. Foobar đưa ra cho bạn các thử thách khi bạn tìm kiếm một số từ khóa cụ thể liên quan đến mã hóa.

Bạn có thể thấy ngạc nhiên khi nó chỉ xuất hiện trên Chrome và không ai biết tiêu chí về cách thức và thời điểm nó xuất hiện trên màn hình của bạn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt trong quy trình tuyển dụng bí mật của Google đối với những người đã vượt qua tất cả các cấp độ của thử thách có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp từ Google.

Google Foobar

Tại sao bạn nên cần biết về Google Foobar

Tưởng tượng, một ngày đẹp trời và bạn vào Chrome tình cờ màn hình của Google Foobar hiện ra và bạn phớt lờ đi nó. Vậy thì cơ hội hiếm hoi được tuyển dụng vào Google của bạn đã bị mất đi đúng không?

Nhiều nhà phát triển và lập trình viên thậm chí còn không nhận thức được thách thức tuyển dụng bí mật này của Google. Vì vậy, khi nhận được lời mời, họ mới biết về thử thách. Không ai biết nó bắt đầu từ khi nào và như thế nào, nhưng nó đã và đang tạo cơ hội cũng như tìm kiếm những lập trình viên tiềm năng cho Google.

Chi tiết về chương trình

Yêu cầu tham gia chương trình Google Foobar

Chương trình Google Foobar bắt đầu với một bài kiểm tra trực tuyến ngắn, được gửi cho những người dùng đã từng truy cập các trang web của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Google Maps hoặc YouTube. Bài kiểm tra này sẽ đánh giá các kỹ năng lập trình cơ bản của người dùng, bao gồm:

 • Kiến thức về các khái niệm lập trình cơ bản, chẳng hạn như biến, vòng lặp, hàm, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

 • Khả năng giải quyết vấn đề bằng cách lập trình.

Nếu người dùng vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, họ sẽ được mời tham gia các bài kiểm tra tiếp theo. Các bài kiểm tra này sẽ ngày càng khó hơn, và sẽ đánh giá các kỹ năng lập trình nâng cao hơn, chẳng hạn như:

 • Kiến thức về các ngôn ngữ lập trình hiện đại, chẳng hạn như Python, Java, JavaScript và C++.

 • Khả năng thiết kế và triển khai các giải pháp lập trình phức tạp.

 • Khả năng làm việc với các hệ thống và công cụ của Google.

Chi tiết

Chương trình Google Foobar bao gồm 6 vòng, mỗi vòng sẽ đánh giá các kỹ năng lập trình ở một mức độ khác nhau.

Vòng 1: Bài kiểm tra trực tuyến

Vòng 1 là một bài kiểm tra trực tuyến ngắn, được gửi cho những người dùng đã từng truy cập các trang web của Google. Bài kiểm tra này sẽ đánh giá các kỹ năng lập trình cơ bản của người dùng, bao gồm:

 • Kiến thức về các khái niệm lập trình cơ bản, chẳng hạn như biến, vòng lặp, hàm, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.
 • Khả năng giải quyết vấn đề bằng cách lập trình.

Bài kiểm tra này có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có thời gian giải quyết là 15 phút. Người dùng sẽ có 2 giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

Vòng 2: Bài kiểm tra lập trình

Nếu người dùng vượt qua bài kiểm tra vòng 1, họ sẽ được mời tham gia bài kiểm tra vòng 2. Bài kiểm tra vòng 2 là một bài kiểm tra lập trình, sẽ đánh giá các kỹ năng lập trình nâng cao hơn, bao gồm:

 • Kiến thức về các ngôn ngữ lập trình hiện đại, chẳng hạn như Python, Java, JavaScript và C++.
 • Khả năng thiết kế và triển khai các giải pháp lập trình phức tạp.
 • Khả năng làm việc với các hệ thống và công cụ của Google.

Bài kiểm tra vòng 2 có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có thời gian giải quyết là 30 phút. Người dùng sẽ có 4 giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

Vòng 3: Bài kiểm tra thuật toán

Nếu người dùng vượt qua bài kiểm tra vòng 2, họ sẽ được mời tham gia bài kiểm tra vòng 3. Bài kiểm tra vòng 3 là một bài kiểm tra thuật toán, sẽ đánh giá khả năng của người dùng trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng các thuật toán.

Bài kiểm tra vòng 3 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có thời gian giải quyết là 45 phút. Người dùng sẽ có 6 giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

Vòng 4: Bài kiểm tra hệ thống

Nếu người dùng vượt qua bài kiểm tra vòng 3, họ sẽ được mời tham gia bài kiểm tra vòng 4. Bài kiểm tra vòng 4 là một bài kiểm tra hệ thống, sẽ đánh giá khả năng của người dùng trong việc hiểu và làm việc với các hệ thống và công cụ của Google.

Bài kiểm tra vòng 4 có 2 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có thời gian giải quyết là 60 phút. Người dùng sẽ có 8 giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

Vòng 5: Bài kiểm tra thiết kế

Nếu người dùng vượt qua bài kiểm tra vòng 4, họ sẽ được mời tham gia bài kiểm tra vòng 5. Bài kiểm tra vòng 5 là một bài kiểm tra thiết kế, sẽ đánh giá khả năng của người dùng trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp lập trình phức tạp.

Bài kiểm tra vòng 5 có 1 câu hỏi, sẽ có thời gian giải quyết là 75 phút. Người dùng sẽ có 10 giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

Vòng 6: Phỏng vấn trực tiếp

Nếu người dùng vượt qua tất cả các vòng kiểm tra trước đó, họ sẽ được mời tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng của Google. Trong vòng phỏng vấn này, các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá các kỹ năng lập trình, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp của người dùng.

Nếu được tuyển dụng, người dùng sẽ có cơ hội làm việc tại một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Thời gian và tần suất tổ chức các vòng kiểm tra

Các vòng kiểm tra của chương trình Google Foobar được tổ chức liên tục, không giới hạn số lần tham gia. Người dùng có thể tham gia các vòng kiểm tra bất cứ lúc nào, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng và trình độ.

Làm sao để tăng cơ hội nhận tiếp cận chương trình?

Thật khó để mà xác định, vì bản chất Foobar là một chương trình bí mật. Mà đã là chương trình bí mật thì không thể nào tìm kiếm về nó được trên internet.

Nhưng dưới đây là một số nguồn tìm kiếm mình tổng hợp được từ một vài người đã nhận được cơ hội tham gia Google Foobar chia sẻ lại, có lẽ nó sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn đang quan tâm về chương trình này.

Google Tìm kiếm: Dựa trên các keyword tìm kiếm, lịch sử,...

 • Google gửi lời mời dựa trên lịch sử tìm kiếm của bạn và vấn đề giải quyết các tìm kiếm từ khóa liên quan của bạn, chẳng hạn như nếu bạn là nhà phát triển, rõ ràng là bạn tìm kiếm rất nhiều vấn đề liên quan đến lập trình trên Google hoặc Stack Overflow. Và dựa trên thuật toán tìm kiếm của Google, họ hiển thị cho bạn lời mời tham gia Google Foobar.

 • Từ một bài viết trên Turing cách mà người dùng nhận được lời mời là khi đang truy cập Google và tìm kiếm từ khoá List Comprehensions.

 • Một người dùng khác trên Reddit thì đang tìm kiếm với từ khoá bloom filter.

Tham khảo một số kinh nghiệm vượt qua thử thách của những nhà phát triển và lập trình viên khác để tăng cơ hội nhận được phỏng vấn.

Google đã tuyển dụng ai từ chương trình này chưa?

, Google đã tuyển dụng rất nhiều người từ chương trình Google Foobar, bao gồm cả những người hiện đang giữ các vị trí cấp cao trong công ty. Điển hình như:

 • Sundar Pichai, CEO hiện tại của Google. Pichai đã tham gia chương trình Google Foobar vào năm 2004, khi anh ấy đang là một sinh viên tại IIT Kharagpur ở Ấn Độ. Anh ấy đã vượt qua tất cả các vòng của chương trình và được mời làm việc tại Google với tư cách là một kỹ sư phần mềm.

 • Lily Peng, hiện là Giám đốc kỹ thuật của Google Cloud, cũng đã tham gia chương trình Google Foobar. Bà đã vượt qua tất cả các vòng và được tuyển dụng vào Google vào năm 2009.

 • Aditya Agarwal, hiện là Phó chủ tịch cấp cao về sản phẩm của Google Assistant, cũng đã tham gia chương trình Google Foobar. Ông đã vượt qua tất cả các vòng và được tuyển dụng vào Google vào năm 2012.

 • Alexandra E. là một kỹ sư phần mềm tại Google AI, đã từng tham gia chương trình Google Foobar vào năm 2017.

 • David H. là một kỹ sư phần mềm tại Google Cloud, đã từng tham gia chương trình Google Foobar vào năm 2018.

 • Erin M. là một kỹ sư phần mềm tại Google Ads, đã từng tham gia chương trình Google Foobar vào năm 2019.

Google không tiết lộ chính xác số lượng nhân viên mà họ đã tuyển dụng từ chương trình Google Foobar. Tuy nhiên, chương trình đã được công nhận là một cách hiệu quả để Google tìm kiếm và tuyển dụng các tài năng trẻ.

Kết

Foobar không phải là cách duy nhất để vào Google. Hãy chuẩn bị thật tốt vì không biết một ngày nào đó bạn sẽ nhận được lời mời đâu.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để bạn đánh giá bản thân, kiến ​​thức và năng lực của mình. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian vào việc học tất cả các khái niệm cần thiết ở mỗi cấp độ để bạn có thể vượt qua tất cả các cấp độ trong một lần.

Lời cuối: Chúc bạn may mắn!

I am always looking for feedback on my writing, so please let me know what you think. ❤️