bunhere.com

Laravel

  • Published on
    Sử dụng Laravel Livewire giúp bạn tạo ra các trang web động mà không cần viết code Javascript. Giảm thiểu sự phụ thuộc vào JavaScript và cho phép bạn tập trung vào việc viết mã PHP.
  • Published on
    Có nhiều câu chuyện vui mình hay nghe được là dev PHP giờ lỗi thời hay bla bla đại loại thế. Nhưng thực sự thì bạn cứ thử nhìn xem các trang web hiện tại mà chúng ta có thể thấy được thì gần như 70 - 80% là dùng PHP rồi.