bunhere.com

Guide

  • Published on
    PWA (Progressive Web Apps) is a web app that uses progressive enhancement to provide users with a more reliable experience, uses new capabilities to provide a more integrated experience, and can be installed. And, because it is a web app, it can reach anyone, anywhere, on any device, all with a single codebase.
  • Published on
    Mình tình cờ đọc được bài viết cách tạo Dynamic README.md File, trong bài viết đó có hướng dẫn cách tạo mục cập nhật thời tiết tự động vào file readme sau 6 tiếng. Khoan bàn đến chuyện mục cập nhật thời tiết ở trên, có thể bạn đã biết hoặc chưa nhưng trong bài viết này mình muốn giới thiệu cách mình tạo GitHub Profile cho mình như nào.
  • Published on
    Có nhiều câu chuyện vui mình hay nghe được là dev PHP giờ lỗi thời hay bla bla đại loại thế. Nhưng thực sự thì bạn cứ thử nhìn xem các trang web hiện tại mà chúng ta có thể thấy được thì gần như 70 - 80% là dùng PHP rồi.