bunhere.com
Published on

Các sản phẩm có thể sử dụng FREE của AWS

Các sản phẩm có thể sử dụng FREE của AWS

Sản phẩmMô tảChi tiết tài nguyên miễn phí
Amazon EC2
Điện toán đám mây đàn hồi
Khả năng tính toán có thể thay đổi kích thước trên cloud. EC2 có thể được áp dụng cho các trang web lưu trữ sử dụng nhiều trung tâm dữ liệu và cho các trang web cần mở rộng quy mô bằng cách sử dụng load balancing, tự động thay đổi quy mô hoặc cơ sở dữ liệu bên ngoài.12 THÁNG MIỄN PHÍ
750 tiếng/tháng miễn phí đối với phiên bản Linux, RHEL hoặc SLES t2.micro hoặc t3.micro tùy thuộc vào khu vực
750 tiếng/tháng miễn phí đối với phiên bản Windows t2.micro hoặc t3.micro tùy theo khu vực
Amazon Lightsail
Virtual Private Servers
Virtual Private Servers được thực hiện dễ dàng!
Lightsail có thể được sử dụng để lưu trữ các trang web đơn giản được xây dựng trên các ứng dụng phổ biến như WordPress, Joomla, Drupal và Magento.
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 3 THÁNG
(750 tiếng/tháng)
Dùng thử miễn phí gói Lightsail giá 3,5 USD/tháng khi sử dụng Linux/Unix
Dùng thử miễn phí gói 8 USD/tháng khi sử dụng Lightsail cho Microsoft Windows Server.
AWS Lambda
Serverless Computing
Dịch vụ điện toán chạy code của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên điện toán.LUÔN LUÔN MIỄN PHÍ
1.000.000 yêu cầu miễn phí mỗi tháng
Thời gian tính toán lên tới 3,2 triệu giây mỗi tháng
Elastic Load Balancing
Phân phối lưu lượng mạng
Elastic Load Balancing (Cân bằng tải) tự động phân phối lưu lượng truy cập ứng dụng đến trên nhiều mục tiêu, chẳng hạn như phiên bản Amazon EC2, bộ chứa, địa chỉ IP, chức năng Lambda và thiết bị ảo.12 THÁNG MIỄN PHÍ
750 tiếng/tháng được chia sẻ giữa bộ cân bằng tải Classic và Application
15 GB xử lý dữ liệu cho Classic load balancers
15 LCU cho Application load balancers
Amazon S3
Scalable Object Storage
Cơ sở hạ tầng lưu trữ object an toàn và có thể mở rộng. S3 có thể được sử dụng để lưu trữ các trang web tĩnh nhằm phân phối HTML, JavaScript, hình ảnh và video cho các trang web không chứa tập lệnh phía máy chủ.12 THÁNG MIỄN PHÍ
5 GB of Standard Storage
20,000 Get Requests
2,000 Put Requests
AWS Amplify Hosting
Front-End Web & Mobile Applications
Dịch vụ lưu trữ và CI/CD được quản lý hoàn toàn dành cho các trang web tĩnh cũng như ứng dụng web được hiển thị phía máy chủ nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.12 THÁNG MIỄN PHÍ
Build & Deploy - 1000 phút xây dựng mỗi tháng
Hosting - 5 GB được lưu trữ mỗi tháng và 15 GB được phân phát mỗi tháng
Amazon CloudFront
Cung cấp nội dung một cách an toàn với độ trễ thấp và tốc độ truyền cao
CloudFront là mạng phân phối nội dung (CDN) bảo mật và tăng tốc quá trình phân phối nội dung tĩnh và động cho người dùng cuối.LUÔN LUÔN MIỄN PHÍ
1 TB dữ liệu truyền ra internet mỗi tháng
10.000.000 HTTP hoặc HTTPS Requests mỗi tháng
2.000.000 lệnh gọi CloudFront Function mỗi tháng
2.000.000 lượt đọc KeyValueStore trên CloudFront mỗi tháng